VERBİS Klavuzu

Ekrana gelen Bildirim detaylı olarak incelenmek istenirse Veri Kategorileri, İşleme Amaçları, Alıcı/Alıcı Grupları, Saklama Süreleri, Veri Konusu Kişi Grupları, Yabancı Ülkelere Aktarım ve Veri Güvenliği Tedbirleri bölümlerine tek tek tıklanarak inceleme yapılabilir.

6698 Sayılı Kanunun 16. maddesi ile Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesi gereği Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü çerçevesinde BİLDİRİM hazırlanması ve Kuruma iletilmesi işleminin VERBİS üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Söz konusu BİLDİRİM hazırlanırken İrtibat Kişisi tarafından VERBİS’e giriş yapılacak bilgilere ilişkin başlıklar

  • Veri Kategorileri,
  • Kişisel Veri İşleme Amaçları,
  • Veri Aktarım Alıcı Grupları,
  • Veri Konusu Kişi Grupları ve
  • Veri Güvenliği Tedbirleri
  • olarak belirlenmiş olup bu başlıklara ait Kurul tarafından belirlenmiş olan seçimlik alanlara listeler halinde aşağıda yer verilmiştir:

İçindekiler

1 – VERBİS’e Giriş
2 – VERBİS Anasayfası
3 – VERBİS Aydınlatma Metni
4 – Veri Sorumlusu Yönetici Girişi
5 – VERBİS’e İlk Kayıt
6 – Niteliğine Göre Veri Sorumlusunun Seçimi
7 – Yurtiçinde Yerleşik Tüzel/Gerçek Kişi Bilgi Formu Düzenleme
8 – Yurtdışında Yerleşik Tüzel/Gerçek Kişi Bilgi Formu Düzenleme
9 – Veri Sorumlusu Yönetici Girişi ve İrtibat Kişisi Atama
10 – Veri Sorumlusu Kayıt Silme Talebi Oluşturma
11 – Veri Sorumlusu Ve Veri Sorumlusu Temsilcisi Bilgi Güncelleme İşlemleri
12 – Veri Sorumlusu Parola Yenileme İşlemleri
13 – İrtibat Kişisinin Sisteme Girişi
14 – İrtibat Kişisinin VERBİS’e Bildirim İşlemleri
15 – Sicil Sorgulama İşlemleri
– – – Veri Kategorileri
– – – Kişisel Veri İşleme Amaçları
– – – Veri Aktarım Alıcı Grupları
– – – Veri Konusu Kişi Grupları
– – – Veri Güvenliği Tedbirleri