VERBİS ile ilgili sıkça sorulan Sorular


Soru 1- Veri sorumluları sicil bilgi sistemi (VERBİS) nedir?
Soru 2- Verbise kayıt nasıl gerçekleştirilir?
Soru 3- Verbis ile hangi işlemler yapılabilmektedir?
Soru 4- Yurtiçinde yerleşik gerçek kişi veri sorumlularının sicile kaydı nasıl yapılacaktır?
Soru 5- Yurtiçinde yerleşik tüzel kişi veri sorumlularının sicile kaydı nasıl yapılacaktır?
Soru 6- Yurtdışında yerleşik gerçek / tüzel kişi veri sorumlularının sicile kaydı nasıl yapılacaktır?
Soru 7- Verbise ne zaman kayıt olunmalıdır?
Soru 8- Sonradan kayıt yükümlüsü olanlar sicile ne zaman kayıt olmalıdır?
Soru 9- Hangi veri sorumluları VERBİS’e kayıt olmakla yükümlüdür?
Soru 10- Hangi veri sorumluları kanun gereği sicile kayıt yükümlülüğünden istisnadır?
Soru 11- Hangi veri sorumluları kurul kararları uyarınca sicile kayıt yükümlülüğünden istisnadır?
Soru 12- Veri sorumlusu olan tüm gerçek kişilerin sicile kayıt olması gerekir mi?
Soru 13- Veri sorumlusu olan tüm tüzel kişilerin sicile kayıt olması gerekir mi?
Soru 14- Kurul kararlarındaki “yıllık çalışan sayısı” nasıl hesaplanır?
Soru 15- Kurul kararlarındaki “yıllık mali bilanço toplamı” nasıl hesaplanır?
Soru 16- Sicile kayıt yükümlülüğüne ilişkin olarak ciro ya da satış hasılatı bilgisi dikkate alınır mı?
Soru 17- VERBİS’e Hangi Bilgilerin Girişi Yapılmalıdır?
Soru 18- Veri sorumlularının işlediği tüm veriler VERBİS’e kaydolmalı mıdır?
Soru 19- VERBİS neden kamuya açık olarak tutulmaktadır?
Soru 20- VERBİS’in kamuya açık olarak tutulması nedeniyle kişisel veriler de kamuya açık hale gelmiş olur mu?
Soru 21- VERBİS konusunda detaylı bilgi nereden alınabilir?
Soru 22- VERBİS’e kayıt için ücret talep edilmekte midir?
Soru 23- Başvuru formu KEP üzerinden iletilmişse ayrıca ıslak imzalı olarak da gönderilmesi gerekir mi?
Soru 24- Kullanıcı adımı unuttum, nasıl öğrenebilirim?
Soru 25- Parola unutulması halinde nasıl öğrenilebilir?
Soru 26- Kullanıcı adı değiştirilebilir mi?
Soru 27- Parola nasıl değiştirilebilir?
Soru 28- Başvuru formunda hatalı girilen bilgiler nasıl düzeltilebilir?
Soru 29- Başvuru formunda elektronik posta adresi hatalı bildirilmişse değiştirmek için ne yapılmalıdır?
Soru 30- Tüzel kişilerde veri sorumlusu kimdir?
Soru 31- İrtibat kişisi nasıl atanır?
Soru 32- İrtibat kişisi, sisteme nasıl giriş yapmalıdır?
Soru 33- İrtibat kişisi, kullanıcı adı ve parola girmeli midir?
Soru 34- İrtibat kişisi, gerçek kişi olmak zorunda mıdır?
Soru 35- İrtibat kişisi 18 yaşından büyük olmak zorunda mıdır?
Soru 36- İrtibat kişisi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak zorunda mıdır?
Soru 37- İrtibat kişisi Türkiye’de yerleşik olmak zorunda mıdır?
Soru 38- Gerçek kişi veri sorumlusu, kendisini irtibat kişisi atayabilir mi?
Soru 39- Tüzel kişi veri sorumlularında irtibat kişisi kim olmalıdır, herkes irtibat kişisi olabilir mi?
Soru 40- Bir gerçek kişi veri sorumlusu, başka bir veri sorumlusunca irtibat kişisi olarak atanabilir mi?
Soru 41- Bir kişi birden fazla veri sorumlusunun irtibat kişisi olabilir mi?
Soru 42- Bir veri sorumlusunun birden fazla irtibat kişisi olabilir mi?
Soru 43- İrtibat kişisi veri sorumlusunun çalışanı olmak zorunda mıdır?
Soru 44- Veri sorumlusu, irtibat kişisini değiştirebilir mi?
Soru 45- İrtibat kişisi değiştirildiğinde ne yapılmalıdır?
Soru 46- Yurtdışında yerleşik veri sorumlusu, yurtdışında yerleşik bir veri sorumlusu temsilcisi atayabilir mi?
Soru 47- Bildirim tamamlanmadan sistemden çıkılması halinde kalınan yerden devam edilebilir mi?
Soru 48- Kişisel veri işleme faaliyetlerinin sona ermesi halinde sicil kaydının sistemden silinmesi gerekir mi?
Soru 49- Sicile kayıt yükümlülüğünden istisna olan veri sorumluları yine de kayıt olabilirler mi?
Soru 50- Veri sorumlusu, irtibat kişisinin düzenlediği bildirimleri kontrol edebilir mi?
Soru 51- Kurulun istisnaya ilişkin kararları yurtdışında yerleşik veri sorumluları için de geçerli midir?
Soru 52- Sicile kayıtlı bilgilerde değişiklik olması halinde bu değişiklik ne zaman bildirilmelidir?
Soru 53- Herhangi bir fiili, teknik ya da hukuki imkânsızlık nedeniyle kayıt yükümlülüğünün yerine getirilememesi halinde ne yapılmalıdır?
Soru 54- Gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinin (şirket) sicile kayıt olmaması halinde yaptırım öngörülmüş müdür?
Soru 55- Kamu kurumlarının sicile kayıt olmaması halinde bir yaptırım öngörülmüş müdür?
Soru 56- KEP üzerinden gönderilen başvuru formu ayrıca fiziksel olarak da kuruma gönderilebilir mi?
Soru 57- Başvuru formunun kuruma iletilip iletilmediği hususunda sorumluluk kimdedir?
Soru 58- İletişim adresi olarak KEP adresi kullanılabilir mi?
Soru 59- Bir veri sorumlusu VERBİS’e birden fazla kayıt yaptırabilir mi?
Soru 60- Sicil kaydı silinmiş olan veri sorumlusu, kişisel veri işlemeye başladığında yeniden kayıt olmalı mıdır?
Soru 61- Kişisel veriler sadece kâğıt ortamında tutuluyorsa sicile kayıt zorunluluğu var mıdır?
Soru 62- Kamu kurum ve kuruluşlarında irtibat kişisi kim olmalıdır?
Soru 63- VERBİS’e kayıt olduktan sonra irtibat kişisi atamak zorunlu mudur?
Soru 64- VERBİS’e girilmesi gereken adres numarası nereden öğrenilebilir?
Soru 65- Başvuru formu oluştururken adres bilgisi sistemde yer almıyorsa adres bilgisi girişi nasıl yapılabilir?
Soru 66- Başvuru formu oluştururken aynı adresi birden fazla veri sorumlusu giriş yapabilir mi?
Soru 67- Kurum tarafından kullanıcı adı ve parolanın gönderilmesi konusunda herhangi bir süre var mıdır?
Soru 68- KEP üzerinden gönderilen başvuru formlarının kuruma ulaşıp ulaşmadığı nasıl kontrol edilebilir?
Soru 69- Kamu kurumu, “yurtiçinde yerleşik tüzel/gerçek kişi” alanından kayıt yaptırmışsa yaptırım uygulanır mı?
Soru 70- VERBİS’e bilgi girişinde, işlenen veri kategorisi ekranda yoksa ne yapılabilir?
Soru 71- VERBİS’e girişte, saklama süresi belirlerken aynı kategoride farklı saklama sürelerinin bulunması halinde hangi süre yazılmalıdır?
Soru 72- VERBİS’e girişte, vergi kimlik numarası ve vergi dairesi seçiminde hata uyarısı geliyorsa ne yapılmalıdır?
Soru 73- VERBİS’e girişte, ad/soyada ait yanlış bilgi geliyorsa ne yapılmalıdır?
Soru 74- İrtibat kişisi kaydı esnasında TC kimlik numarasına karşılık yanlış ad/soyad bilgisi geliyorsa ne yapılmalıdır?
Soru 75- İstisna olmadığı halde kayıt yaptırmayan veri sorumlularının tespiti kurum tarafından yapılacak mıdır?
Soru 76- İstisna olmadığı halde kayıt yaptırmayan veri sorumluları tespit edilirse yaptırım uygulanacak mı?
Soru 77- Sicile her yıl tekrar başvuru yapılması gerekir mi?
Soru 78- VERBİS, tüm web tarayıcılar üzerinde çalışır mı?
Soru 79- Başvuru formu kuruma gönderilmesine rağmen henüz kullanıcı adı ve parola gelmediyse ne yapılmalıdır?
Soru 80- Kurul kararlarında yer alan “ana faaliyeti özel nitelikli kişisel veri işleme” ifadesiyle ne anlaşılmalıdır?

Kurum tarafından hazırlanan “Sorularla Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS)” adlı belgeyi pdf formatında indirebilirsiniz