1 Adayların Rızası Hilafına Puanlarının İnternet Sitesinde Paylaşılması (2019/389)
2 VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü Süresinin Uzatılması (2019/387)
3 Dernek, Vakıf ve Sendikaların Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğü İstisnası (2019/353)
4 Hukuka Aykırı Olarak Elde Edilen Veriler Üzerinden Vatandaşların Kimlik ve İletişim Bilgileri Gibi Kişisel Verilerinin Sorgulanması (2019/308)
5 İlgili Kişiye Yapılan Veri İhlali Bildiriminde Yer Alması Gereken Asgari Unsurlar
6 Yurtdışında Yerleşik Tüzel Kişilerin Türkiye’deki Şubeleri ile İrtibat Bürolarının Sicile Kayıt Yükümlülüğü Hakkında Görüş Bildirilmesi (2019/225)
7 2019/265 – VERBİS Kayıt Sürelerinin 31.12.2109 Tarihine Uzatılması
8 2019/125 – Yeterli korumanın bulunduğu ülkelerin tayininde kullanılmak üzere oluşturulan form
9 2019/10 – Kişisel Veri İhlali Bildirim Usul Ve Esasları
10 2019/9 – Veri Sorumlusuna Başvuru ve Kurula Şikayet Sürelerinin Hesaplanması
11 2018/119 – e-posta adreslerine veya SMS ya da çağrı ile cep telefonlarına reklam bildirimleri/aramaları yönlendirilmesinin önüne geçilmesi
12 2018/88- Sicile Kayıt Yükümlülüğünün Başlama Tarihleri
13 2018/87 – Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğünden İstisna Tutulacak Veri Sorumluları
14 2018/75 – Arabulucuların Veri Sorumluları Siciline Kayıt İstisnası
15 2018/68 – Gümrük Müşavirlerinin Sicile Kayıt İstisnası
16 2018/63 – Veri sorumlusu nezdindeki kişisel verilere erişim yetkisi bulunan personelin yetkisi ve amacı dışında söz konusu verileri işlemesi
17 2018/32 – Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğünden İstisna Tutulacak Veri Sorumluları
18 2018/10 – Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler
19 2017/ 62 – Banko, Gişe, Masa gibi Hizmet Alanlarında Kişisel Verilerin Korunması İlke Kararı
20 2017/61 – Rehberlik Hizmeti Veren İnternet Sitelerinde/Uygulamalarda Kişisel Verilerin Korunması İlke Kararı