Kişisel Verileri Koruma Uzmanlığı Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM   Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar     Amaç ve kapsam MADDE ...


Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Y...


Kişisel Verileri Koruma Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu personelinin disip...


Kişisel Verileri Koruma Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliği...


Kişisel Verileri Koruma Kurumu Teşkilat Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yö...


Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, t...


Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliği...