9. Örneklerle Kurula Şikayet ve İnceleme Süreci

9. Kurula Şikayet ve İnceleme Süreci Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin, Kanunun 11. m...


1 – VERBİS’e Giriş

VERBİS’e ilk defa kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi için öncelikle Kurumumuzun internet sayfası...


Veri Güvenliği Tedbirleri

1Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.2Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı s...


Veri Aktarım Alıcı Grupları

Veri Aktarım Alıcı Grupları 1Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri2Herkese açık3Hissedar...


Kişisel Veri İşleme Amaçları

Kişisel Veri İşleme Amaçları 1Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi2Bilgi Güvenliği Süreç...


2 – VERBİS Anasayfası

Açılan VERBİS Anasayfa’sında, “Veri Sorumlusu Yönetici Girişi”“Sicile Kayıt”“Sicil Sorgulama”olm...


3 – VERBİS Aydınlatma Metni

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, veri sorumlularınca VERBİS’e bilgi girişi yapılması esnasında kişis...


4 – Veri Sorumlusu Yönetici Girişi

VERBİS’e giriş için öncelikle veri sorumlusunun teyidinin yapılması gerekmektedir. Bunun için de ki...


5 – VERBİS’e İlk Kayıt

“Veri Sorumlusu Yöneticisi Girişi” butonuna tıklanması akabinde gelen ekranda, veri sorumlusuna ait...


6 – Niteliğine Göre Veri Sorumlusunun Seçimi

VERBİS’te veri sorumluları, yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili olarak Yurtiçinde Yer...


7 – Yurtiçinde Yerleşik Tüzel/Gerçek Kişi Bilgi Formu Düzenleme

7.1. Yurtiçinde Yerleşik Gerçek Kişi Veri Sorumlusu İçin Bilgi Formu Düzenleme Veri sorumlus...


8 – Yurtdışında Yerleşik Tüzel/Gerçek Kişi Bilgi Formu Düzenleme

Veri sorumlusu Yurtdışında Yerleşik Tüzel/Gerçek Kişi ise öncelikle açılan bilgi formunda Veri Soru...


12 – Veri Sorumlusu Parola Yenileme İşlemleri

Veri Sorumlusu parolasını unuttuğu takdirde VERBİS ana ekrandan “Veri Sorumlusu Yöneticisi Girişi” ...


9 – Veri Sorumlusu Yönetici Girişi ve İrtibat Kişisi Atama

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığınca gerekli incelemeler yapıldıktan sonra, başvuru formund...


10 – Veri Sorumlusu Kayıt Silme Talebi Oluşturma

Veri sorumlusu belirli sebeplerin oluşmasından dolayı VERBİS’ten kaydını silmek isteyebilir. VERBİS...


11 – Veri Sorumlusu Ve Veri Sorumlusu Temsilcisi Bilgi Güncelleme İşlemleri

Veri sorumlusu ihtiyaç halinde iletişim adresini ve sistemde kayıtlı cep telefonu numarasını güncel...


13 – İrtibat Kişisinin Sisteme Girişi

İrtibat Kişisi olarak atanan kişi tarafından VERBİS Anasayfa’da bulunan “Sicile Kayıt” butonuna tık...


14 – İrtibat Kişisinin VERBİS’e Bildirim İşlemleri

VERBİS’e bilgi girişi için bildirim işlemlerini yapmak üzere İrtibat Kişisi, öncelikle sol sütunda ...


15–Sicil Sorgulama İşlemleri

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinin 1. fıkrasında “Başkanlık, Sicilde ...


12. Örneklerle Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen

12. Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen Veri sorumlusu; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıta...


Veri Kategorileri

Veri Kategorileri 1Kimlik (ad soyad, anne-baba adı, anne kızlık soyadı, doğum tarihi, doğum yeri...