10. Örneklerle Veri Sorumluları Siciline Kayıt

10. Veri Sorumluları Siciline Kayıt Kanunun 16.maddesi, veri sorumlularının kayıt olması ge...


11. Örneklerle İstisnalar

11. İstisnalar Kanunun 28. maddesi ile tamamen Kanunun kapsamı dışında kalan durumlar ...


Soru 80- Kurul kararlarında yer alan “ana faaliyeti özel nitelikli kişisel veri işleme” ifadesiyle ne anlaşılmalıdır?

Soru 80- Kurul kararlarında yer alan “ana faaliyeti özel nitelikli kişisel veri işleme” ifadesiyle ...


Soru 79- Başvuru formu kuruma gönderilmesine rağmen henüz kullanıcı adı ve parola gelmediyse ne yapılmalıdır?

Soru 79- Başvuru formu kuruma gönderilmesine rağmen henüz kullanıcı adı ve parola gelmediyse ne yap...


Soru 78- VERBİS, tüm web tarayıcılar üzerinde çalışır mı?

Soru 78- VERBİS, tüm web tarayıcılar üzerinde çalışır mı? Cevap 78- Evet. VERBİS uygulaması...


Soru 77- Sicile her yıl tekrar başvuru yapılması gerekir mi?

Soru 77- Sicile her yıl tekrar başvuru yapılması gerekir mi? Cevap 77- Hayır. Sicile kayıt ...


Soru 76- İstisna olmadığı halde kayıt yaptırmayan veri sorumluları tespit edilirse yaptırım uygulanacak mı?

Soru 76- İstisna olmadığı halde kayıt yaptırmayan veri sorumluları tespit edilirse yaptırım uygulan...


Soru 75- İstisna olmadığı halde kayıt yaptırmayan veri sorumlularının tespiti kurum tarafından yapılacak mıdır?

Soru 75- İstisna olmadığı halde kayıt yaptırmayan veri sorumlularının tespiti kurum tarafından yapı...


Soru 73- VERBİS’e girişte, ad/soyada ait yanlış bilgi geliyorsa ne yapılmalıdır?

Soru 73- VERBİS’e girişte, ad/soyada ait yanlış bilgi geliyorsa ne yapılmalıdır? CEVAP 73- ...


Soru 72- VERBİS’e girişte, vergi kimlik numarası ve vergi dairesi seçiminde hata uyarısı geliyorsa ne yapılmalıdır?

Soru 72- VERBİS’e girişte, vergi kimlik numarası ve vergi dairesi seçiminde hata uyarısı geliyorsa ...


Soru 74- İrtibat kişisi kaydı esnasında TC kimlik numarasına karşılık yanlış ad/soyad bilgisi geliyorsa ne yapılmalıdır?

Soru 74- İrtibat kişisi kaydı esnasında TC kimlik numarasına karşılık yanlış ad/soyad bilgisi geliy...


Soru 70- VERBİS’e bilgi girişinde, işlenen veri kategorisi ekranda yoksa ne yapılabilir?

Soru 70- VERBİS’e bilgi girişinde, işlenen veri kategorisi ekranda yoksa ne yapılabilir? Cevap 7...


Soru 69- Kamu kurumu, “yurtiçinde yerleşik tüzel/gerçek kişi” alanından kayıt yaptırmışsa yaptırım uygulanır mı?

Soru 69- Kamu kurumu, “yurtiçinde yerleşik tüzel/gerçek kişi” alanından kayıt yaptırmışsa yaptırım ...


Soru 68- KEP üzerinden gönderilen başvuru formlarının kuruma ulaşıp ulaşmadığı nasıl kontrol edilebilir?

Soru 68- KEP üzerinden gönderilen başvuru formlarının kuruma ulaşıp ulaşmadığı nasıl kontrol edileb...


Soru 67- Kurum tarafından kullanıcı adı ve parolanın gönderilmesi konusunda herhangi bir süre var mıdır?

Soru 67- Kurum tarafından kullanıcı adı ve parolanın gönderilmesi konusunda herhangi bir süre var m...


Soru 66- Başvuru formu oluştururken aynı adresi birden fazla veri sorumlusu giriş yapabilir mi?

Soru 66- Başvuru formu oluştururken aynı adresi birden fazla veri sorumlusu giriş yapabilir mi? ...


Soru 65- Başvuru formu oluştururken adres bilgisi sistemde yer almıyorsa adres bilgisi girişi nasıl yapılabilir?

Soru 65- Başvuru formu oluştururken adres bilgisi sistemde yer almıyorsa adres bilgisi girişi nasıl...


Soru 64- VERBİS’e girilmesi gereken adres numarası nereden öğrenilebilir?

Soru 64- VERBİS’e girilmesi gereken adres numarası nereden öğrenilebilir? Cevap 64- Başvuru...


Soru 59- Bir veri sorumlusu VERBİS’e birden fazla kayıt yaptırabilir mi?

Soru 59- Bir veri sorumlusu VERBİS’e birden fazla kayıt yaptırabilir mi? Cevap 59- Bir veri...


Soru 63- VERBİS’e kayıt olduktan sonra irtibat kişisi atamak zorunlu mudur?

Soru 63- VERBİS’e kayıt olduktan sonra irtibat kişisi atamak zorunlu mudur? Cevap 63- ...


Soru 62- Kamu kurum ve kuruluşlarında irtibat kişisi kim olmalıdır?

Soru 62- Kamu kurum ve kuruluşlarında irtibat kişisi kim olmalıdır? Cevap 62- Kanunun ...


Soru 61- Kişisel veriler sadece kâğıt ortamında tutuluyorsa sicile kayıt zorunluluğu var mıdır?

Soru 61- Kişisel veriler sadece kâğıt ortamında tutuluyorsa sicile kayıt zorunluluğu var mıdır? ...


Soru 60- Sicil kaydı silinmiş olan veri sorumlusu, kişisel veri işlemeye başladığında yeniden kayıt olmalı mıdır?

Soru 60- Sicil kaydı silinmiş olan veri sorumlusu, kişisel veri işlemeye başladığında yeniden kayıt...


Soru 58- İletişim adresi olarak KEP adresi kullanılabilir mi?

Soru 58- İletişim adresi olarak KEP adresi kullanılabilir mi? Cevap 58- Başvuru formunu...


Soru 57- Başvuru formunun kuruma iletilip iletilmediği hususunda sorumluluk kimdedir?

Soru 57- Başvuru formunun kuruma iletilip iletilmediği hususunda sorumluluk kimdedir? Cevap 57-&...


Soru 56- KEP üzerinden gönderilen başvuru formu ayrıca fiziksel olarak da kuruma gönderilebilir mi?

Soru 56- KEP üzerinden gönderilen başvuru formu ayrıca fiziksel olarak da kuruma gönderilebilir mi?...


Soru 55- Kamu kurumlarının sicile kayıt olmaması halinde bir yaptırım öngörülmüş müdür?

Soru 55- Kamu kurumlarının sicile kayıt olmaması halinde bir yaptırım öngörülmüş müdür? Cevap 55...


Soru 54- Gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinin (şirket) sicile kayıt olmaması halinde yaptırım öngörülmüş müdür?

Soru 54- Gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinin (şirket) sicile kayıt olmaması halinde yaptırım ö...


Soru 53- Herhangi bir fiili, teknik ya da hukuki imkânsızlık nedeniyle kayıt yükümlülüğünün yerine getirilememesi halinde ne yapılmalıdır?

Soru 53- Herhangi bir fiili, teknik ya da hukuki imkânsızlık nedeniyle kayıt yükümlülüğünün yerine ...


Soru 52- Sicile kayıtlı bilgilerde değişiklik olması halinde bu değişiklik ne zaman bildirilmelidir?

Soru 52- Sicile kayıtlı bilgilerde değişiklik olması halinde bu değişiklik ne zaman bildirilmelidir...


Soru 49- Sicile kayıt yükümlülüğünden istisna olan veri sorumluları yine de kayıt olabilirler mi?

Soru 49- Sicile kayıt yükümlülüğünden istisna olan veri sorumluları yine de kayıt olabilirler mi? ...


Soru 51- Kurulun istisnaya ilişkin kararları yurtdışında yerleşik veri sorumluları için de geçerli midir?

Soru 51- Kurulun istisnaya ilişkin kararları yurtdışında yerleşik veri sorumluları için de geçerli ...


Soru 50- Veri sorumlusu, irtibat kişisinin düzenlediği bildirimleri kontrol edebilir mi?

Soru 50- Veri sorumlusu, irtibat kişisinin düzenlediği bildirimleri kontrol edebilir mi? Cevap 5...


Soru 48- Kişisel veri işleme faaliyetlerinin sona ermesi halinde sicil kaydının sistemden silinmesi gerekir mi?

Soru 48- Kişisel veri işleme faaliyetlerinin sona ermesi halinde sicil kaydının sistemden silinmesi...


Soru 47- Bildirim tamamlanmadan sistemden çıkılması halinde kalınan yerden devam edilebilir mi?

Soru 47- Bildirim tamamlanmadan sistemden çıkılması halinde kalınan yerden devam edilebilir mi? ...


Soru 46- Yurtdışında yerleşik veri sorumlusu, yurtdışında yerleşik bir veri sorumlusu temsilcisi atayabilir mi?

Soru 46- Yurtdışında yerleşik veri sorumlusu, yurtdışında yerleşik bir veri sorumlusu temsilcisi at...


Soru 45- İrtibat kişisi değiştirildiğinde ne yapılmalıdır?

Soru 45- İrtibat kişisi değiştirildiğinde ne yapılmalıdır? Cevap 45- Bildirim düzenleme vey...


Soru 44- Veri sorumlusu, irtibat kişisini değiştirebilir mi?

Soru 44- Veri sorumlusu, irtibat kişisini değiştirebilir mi? Cevap 44- Veri sorumlusu taraf...


Soru 43- İrtibat kişisi veri sorumlusunun çalışanı olmak zorunda mıdır?

Soru 43- İrtibat kişisi veri sorumlusunun çalışanı olmak zorunda mıdır? Cevap 43- İrtibat k...


Soru 41- Bir kişi birden fazla veri sorumlusunun irtibat kişisi olabilir mi?

Soru 41- Bir kişi birden fazla veri sorumlusunun irtibat kişisi olabilir mi? Cevap 41- Bir ...


Soru 40- Bir gerçek kişi veri sorumlusu, başka bir veri sorumlusunca irtibat kişisi olarak atanabilir mi?

Soru 40- Bir gerçek kişi veri sorumlusu, başka bir veri sorumlusunca irtibat kişisi olarak atanabil...


Soru 39- Tüzel kişi veri sorumlularında irtibat kişisi kim olmalıdır, herkes irtibat kişisi olabilir mi?

Soru 39- Tüzel kişi veri sorumlularında irtibat kişisi kim olmalıdır, herkes irtibat kişisi olabili...


Soru 38- Gerçek kişi veri sorumlusu, kendisini irtibat kişisi atayabilir mi?

Soru 38- Gerçek kişi veri sorumlusu, kendisini irtibat kişisi atayabilir mi? Cevap 38- Gerç...


Soru 37- İrtibat kişisi Türkiye’de yerleşik olmak zorunda mıdır?

Soru 37- İrtibat kişisi Türkiye’de yerleşik olmak zorunda mıdır? Cevap 37- İrtibat kişisini...


Soru 36- İrtibat kişisi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak zorunda mıdır?

Soru 36- İrtibat kişisi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak zorunda mıdır? Cevap 36- İrtiba...


Soru 35- İrtibat kişisi 18 yaşından büyük olmak zorunda mıdır?

Soru 35- İrtibat kişisi 18 yaşından büyük olmak zorunda mıdır? Cevap 35- Veri Sorumlusu tar...


Soru 34- İrtibat kişisi, gerçek kişi olmak zorunda mıdır?

Soru 34- İrtibat kişisi, gerçek kişi olmak zorunda mıdır? Cevap 34- İrtibat kişisi, Türkiye...


Soru 33- İrtibat kişisi, kullanıcı adı ve parola girmeli midir?

Soru 33- İrtibat kişisi, kullanıcı adı ve parola girmeli midir? Cevap 33- Veri sorumlusu ta...


Soru 32- İrtibat kişisi, sisteme nasıl giriş yapmalıdır?

Soru 32- İrtibat kişisi, sisteme nasıl giriş yapmalıdır? Cevap 32- Veri sorumlusu tarafında...


Soru 31- İrtibat kişisi nasıl atanır?

Soru 31- İrtibat kişisi nasıl atanır? Cevap 31- İrtibat kişisi, veri sorumlusu tarafından V...


Soru 30- Tüzel kişilerde veri sorumlusu kimdir?

Soru 30- Tüzel kişilerde veri sorumlusu kimdir? Cevap 30- Tüzel kişilerde veri sorumlusu, g...


Soru 28- Başvuru formunda hatalı girilen bilgiler nasıl düzeltilebilir?

Soru 28- Başvuru formunda hatalı girilen bilgiler nasıl düzeltilebilir? Cevap 28- PDF forma...


Soru 27- Parola nasıl değiştirilebilir?

Soru 27- Parola nasıl değiştirilebilir? Cevap 27- Parola değişikliği yapılmak istenmesi hal...


Soru 26- Kullanıcı adı değiştirilebilir mi?

Soru 26- Kullanıcı adı değiştirilebilir mi? Cevap 26- Veri sorumlusunun, PDF formatındaki b...


Soru 25- Parola unutulması halinde nasıl öğrenilebilir?

Soru 25- Parola unutulması halinde nasıl öğrenilebilir? Cevap 25- Parolanın unutulması hali...


Soru 24- Kullanıcı adımı unuttum, nasıl öğrenebilirim?

Soru 24- Kullanıcı adımı unuttum, nasıl öğrenebilirim? Cevap 24- Kullanıcı Adı, veri soruml...


Soru 23- Başvuru formu KEP üzerinden iletilmişse ayrıca ıslak imzalı olarak da gönderilmesi gerekir mi?

Soru 23- Başvuru formu KEP üzerinden iletilmişse ayrıca ıslak imzalı olarak da gönderilmesi gerekir...


Soru 22- VERBİS’e kayıt için ücret talep edilmekte midir?

Soru 22- VERBİS’e kayıt için ücret talep edilmekte midir? Cevap 22- VERBİS’e kayıt olmak iç...


Soru 21- VERBİS konusunda detaylı bilgi nereden alınabilir?

Soru 21- VERBİS konusunda detaylı bilgi nereden alınabilir? Cevap 21- Kurumumuzun resmi int...


Soru 20- VERBİS’in kamuya açık olarak tutulması nedeniyle kişisel veriler de kamuya açık hale gelmiş olur mu?

Soru 20- VERBİS’in kamuya açık olarak tutulması nedeniyle kişisel veriler de kamuya açık hale gelmi...


Soru 19- VERBİS neden kamuya açık olarak tutulmaktadır?

Soru 19- VERBİS neden kamuya açık olarak tutulmaktadır? Cevap 19- Kişisel verisi işlenen ge...


Soru 18- Veri sorumlularının işlediği tüm veriler VERBİS’e kaydolmalı mıdır?

Soru 18- Veri sorumlularının işlediği tüm veriler VERBİS’e kaydolmalı mıdır? Cevap 18-...


Soru 17- VERBİS’e Hangi Bilgilerin Girişi Yapılmalıdır?

Soru 17- VERBİS’e Hangi Bilgilerin Girişi Yapılmalıdır? Cevap 17- VERBİS’e aşağıd...


Soru 16- Sicile kayıt yükümlülüğüne ilişkin olarak ciro ya da satış hasılatı bilgisi dikkate alınır mı?

Soru 16- Sicile kayıt yükümlülüğüne ilişkin olarak ciro ya da satış hasılatı bilgisi dikkate alınır...


Soru 14- Kurul kararlarındaki “yıllık çalışan sayısı” nasıl hesaplanır?

Soru 14- Kurul kararlarındaki “yıllık çalışan sayısı” nasıl hesaplanır? Cevap 14- Kurulun i...


Soru 13- Veri sorumlusu olan tüm tüzel kişilerin sicile kayıt olması gerekir mi?

Soru 13- Veri sorumlusu olan tüm tüzel kişilerin sicile kayıt olması gerekir mi? Cevap 13- ...


Soru 12- Veri sorumlusu olan tüm gerçek kişilerin sicile kayıt olması gerekir mi?

Soru 12- Veri sorumlusu olan tüm gerçek kişilerin sicile kayıt olması gerekir mi? CEVAP 12-&nbsp...


Soru 11- Hangi veri sorumluları kurul kararları uyarınca sicile kayıt yükümlülüğünden istisnadır?

Soru 11- Hangi veri sorumluları kurul kararları uyarınca sicile kayıt yükümlülüğünden istisnadır? ...


Soru 10- Hangi veri sorumluları kanun gereği sicile kayıt yükümlülüğünden istisnadır?

Soru 10- Hangi veri sorumluları kanun gereği sicile kayıt yükümlülüğünden istisnadır? cevap 10-&...


Soru 9- Hangi veri sorumluları VERBİS’e kayıt olmakla yükümlüdür?

Soru 9- Hangi veri sorumluları VERBİS’e kayıt olmakla yükümlüdür? Cevap 9- Kanunu...


Soru 8- Sonradan kayıt yükümlüsü olanlar sicile ne zaman kayıt olmalıdır?

Soru 8- Sonradan kayıt yükümlüsü olanlar sicile ne zaman kayıt olmalıdır? Cevap 8- Kurulun&...


Soru 7- Verbise ne zaman kayıt olunmalıdır?

Soru 7- Verbise ne zaman kayıt olunmalıdır? CEVAP 7- Kanunun Geçici 1 inci maddesinin&...


Soru 6- Yurtdışında yerleşik gerçek / tüzel kişi veri sorumlularının sicile kaydı nasıl yapılacaktır?

Soru 6- Yurtdışında yerleşik gerçek / tüzel kişi veri sorumlularının sicile kaydı nasıl yapılacaktı...


Soru 5- Yurtiçinde yerleşik tüzel kişi veri sorumlularının sicile kaydı nasıl yapılacaktır?

Soru 5- Yurtiçinde yerleşik tüzel kişi veri sorumlularının sicile kaydı nasıl yapılacaktır? Ceva...


Soru 4- Yurtiçinde yerleşik gerçek kişi veri sorumlularının sicile kaydı nasıl yapılacaktır?

Soru 4- Yurtiçinde yerleşik gerçek kişi veri sorumlularının sicile kaydı nasıl yapılacaktır? Cev...


Soru 3- Verbis ile hangi işlemler yapılabilmektedir?

Soru 3- Verbis ile hangi işlemler yapılabilmektedir? Cevap 3- VERBİS, Sicile kayıt yükümlül...


Soru 2- Verbise kayıt nasıl gerçekleştirilir?

Soru 2- Verbise kayıt nasıl gerçekleştirilir? Cevap 2- Kişisel Verileri Koruma Kurumunun (“...


Soru 1- Veri sorumluları sicil bilgi sistemi (VERBİS) nedir?

Soru 1- Veri sorumluları sicil bilgi sistemi (verbis) nedir? CEVAP 1- 6698 sayılı Kişisel V...