Kişisel Veri İşleme Envanter Örneği

KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME ENVANTER ÖRNEĞİ ORGANİZASYON SÜREÇ KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE...


Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi Rehberi

1.GİRİŞ Günümüzde birçok şirket, kamu kurum ve kuruluşu, yabancı kuruluş veya gerçek kişi k...


Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlama Rehberi

Giriş Günümüzde birçok şirket, kamu kurum ve kuruluşu, yabancı kurum veya gerçek kişi kendi...


Veri Sorumluları Sicili

Kanun, veri sorumlularının Kurulun gözetiminde Başkanlık tarafından tutulacak Veri Sorumlul...


Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen

A. Tanımlar Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen,...


Anayasal Bir Hak Olarak Kişisel Verilerin Korunmasını İsteme Hakkı

Anayasanın ikinci kısmında kişinin temel hak ve ödevleri düzenlenmektedir. Özel hayatın giz...


Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Rehberi

A) GENEL OLARAK Kanunla, Kurumun karar organı olan Kişisel Verileri Koruma Kurulu oluşturul...


Kişisel Veri Güvenliği Rehberi (Teknik ve İdari Tedbirler)

A) GENEL OLARAK Kanunla, Kurumun karar organı olan Kişisel Verileri Koruma Kurulu oluşturul...


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

A. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Genel Hususlar 1. Kişisel Verilerin Korunması Ne D...


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Amacı ve Kapsamı

A) GENEL OLARAK Kanunla, Kurumun karar organı olan Kişisel Verileri Koruma Kurulu oluşturul...


6698 Sayılı Kanun’da Yer Alan Terimler

A) GENEL OLARAK Kanunla, Kurumun karar organı olan Kişisel Verileri Koruma Kurulu oluşturul...


6698 Sayılı Kanun’da Yer Alan Temel Kavramlar

A) GENEL OLARAK Kanunla, Kurumun karar organı olan Kişisel Verileri Koruma Kurulu oluşturul...


Açık Rıza

A) GENEL OLARAK Kanunla, Kurumun karar organı olan Kişisel Verileri Koruma Kurulu oluşturul...


Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

A) GENEL OLARAK Kanunla, Kurumun karar organı olan Kişisel Verileri Koruma Kurulu oluşturul...


Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

A) GENEL OLARAK Kanunla, Kurumun karar organı olan Kişisel Verileri Koruma Kurulu oluşturul...


Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Duyulan İhtiyaç

A) GENEL OLARAK Kanunla, Kurumun karar organı olan Kişisel Verileri Koruma Kurulu oluşturul...


Kişisel Verilerin Korunması Alanında Uluslararası ve Ulusal Düzenlemeler

A) GENEL OLARAK Kanunla, Kurumun karar organı olan Kişisel Verileri Koruma Kurulu oluşturul...


Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Temel İlkeler

A) GENEL OLARAK Kanunla, Kurumun karar organı olan Kişisel Verileri Koruma Kurulu oluşturul...


Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

A) GENEL OLARAK Kanunla, Kurumun karar organı olan Kişisel Verileri Koruma Kurulu oluşturul...


Kanun Kapsamındaki Hak ve Yükümlülükler

A) GENEL OLARAK Kanunla, Kurumun karar organı olan Kişisel Verileri Koruma Kurulu oluşturul...


İlgili Kişinin Hak Arama Yöntemleri

A) GENEL OLARAK Kanunla, Kurumun karar organı olan Kişisel Verileri Koruma Kurulu oluşturul...


Kişisel Verilerin Korunması Kanununa İlişkin Uygulama Rehberi

A) GENEL OLARAK Kanunla, Kurumun karar organı olan Kişisel Verileri Koruma Kurulu oluşturul...


100 Soruda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

A) GENEL OLARAK Kanunla, Kurumun karar organı olan Kişisel Verileri Koruma Kurulu oluşturul...


Kişisel Verileri Koruma Kurumunun Yapısı ve Görevleri

A) GENEL OLARAK Kanunla, Kurumun karar organı olan Kişisel Verileri Koruma Kurulu oluşturul...