10. Örneklerle Veri Sorumluları Siciline Kayıt

10. Veri Sorumluları Siciline Kayıt Kanunun 16.maddesi, veri sorumlularının kayıt olması ge...


11. Örneklerle İstisnalar

11. İstisnalar Kanunun 28. maddesi ile tamamen Kanunun kapsamı dışında kalan durumlar ...


9. Örneklerle Kurula Şikayet ve İnceleme Süreci

9. Kurula Şikayet ve İnceleme Süreci Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin, Kanunun 11. m...


7. Örneklerle İlgili Kişinin Hakları

7. İlgili Kişinin Hakları Kanunun 11. maddesine göre ilgili kişiler, her zaman veri so...


6. Örneklerle Aydınlatma Yükümlülüğü

6. Aydınlatma Yükümlülüğü Veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, kişisel verilerin elde edilm...


5. Örneklerle Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi

5. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Kanunun 7. m...


4. Örneklerle Özel Nitelikli Kişisel Veri (Hassas Veri )

4. Özel Nitelikli Kişisel Veri (Hassas Veri ) Kişisel verilerin daha sıkı tedbirlerle korun...


2. Örneklerle Genel (Temel) İlkeler

2. Genel (Temel) İlkeler Kişisel verilerin işlenmesinde uyulması gereken genel ilkeler, Kanunun ...


3. Örneklerle Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

3. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenebilmesi için K...


1. Örneklerle Kişisel Veri

1. Kişisel Veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda (“Kanun”) kişisel veri, kimliğ...


8. Örneklerle Veri Sorumlusuna Başvurma

8. Veri Sorumlusuna Başvurma Kanunun 13. maddesinde, ilgili kişinin veri sorumlusuna başvur...


12. Örneklerle Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen

12. Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen Veri sorumlusu; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıta...