2018/87 – Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğünden İstisna Tutulacak Veri Sorumluları

“Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğünden İstisna Tutulacak Veri Sorumluları” ile ilgili Kiş...


Yurtdışında Yerleşik Tüzel Kişilerin Türkiye’deki Şubeleri ile İrtibat Bürolarının Sicile Kayıt Yükümlülüğü Hakkında Görüş Bildirilmesi (2019/225)

Yurtdışında yerleşik Tüzel kişilerin Türkiye’deki Şubeleri ile İrtibat Bürolarının Sicile Kayıt Yük...


2018/75 – Arabulucuların Veri Sorumluları Siciline Kayıt İstisnası

“Arabulucuların Veri Sorumluları Siciline Kayıt Zorunluluğundan İstisna Tutulması” ile ilgili Kişis...


2018/88- Sicile Kayıt Yükümlülüğünün Başlama Tarihleri

“Sicile Kayıt Yükümlülüğünün Başlama Tarihleri” ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 19/07/...


2018/119 – e-posta adreslerine veya SMS ya da çağrı ile cep telefonlarına reklam bildirimleri/aramaları yönlendirilmesinin önüne geçilmesi

“Veri sorumluları ve veri işleyenler tarafından ilgili kişilerin e-posta adreslerine veya SMS ya da...


2019/9 – Veri Sorumlusuna Başvuru ve Kurula Şikayet Sürelerinin Hesaplanması

Veri Sorumlusuna Başvuru ve Kurula Şikayet Sürelerinin Hesaplanmasına İlişkin Kişisel Verileri Koru...


2019/10 – Kişisel Veri İhlali Bildirim Usul Ve Esasları

Kişisel Veri İhlali Bildirim Usul Ve Esaslarına İlişkin Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 2...


2019/125 – Yeterli korumanın bulunduğu ülkelerin tayininde kullanılmak üzere oluşturulan form

“Yeterli korumanın bulunduğu ülkelerin tayininde kullanılmak üzere oluşturulan form” hakkındaki 02/...


2019/265 – VERBİS Kayıt Sürelerinin 31.12.2109 Tarihine Uzatılması

“VERBİS Kayıt Sürelerinin Uzatılması” hakkında 03/09/2019 tarihli ve 2019/265 sayılı Kurul Kararı ...


İlgili Kişiye Yapılan Veri İhlali Bildiriminde Yer Alması Gereken Asgari Unsurlar

Veri sorumlusu tarafından ilgili kişiye yapılan veri ihlali bildiriminde yer alması gereken asgari ...


Hukuka Aykırı Olarak Elde Edilen Veriler Üzerinden Vatandaşların Kimlik ve İletişim Bilgileri Gibi Kişisel Verilerinin Sorgulanması (2019/308)

Hukuka Aykırı Olarak Elde Edilen Veriler Üzerinden Vatandaşların Kimlik ve İletişim Bilgileri Gibi ...


Dernek, Vakıf ve Sendikaların Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğü İstisnası (2019/353)

Dernek, Vakıf Ve Sendikaların Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğü İstisnası Hakkında Kişise...


VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü Süresinin Uzatılması (2019/387)

VERBİS’E KAYIT SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA DUYURU Veri SorumlularıKayıt Yükümlülüğü Başlan...


Adayların Rızası Hilafına Puanlarının İnternet Sitesinde Paylaşılması (2019/389)

Aday Puanlarının Rıza Alınmaksızın, İnternet Sitesinde Paylaşılması Hakkındaki Görüş Talebi ile ilg...