Ölü kişilerin verilerine yakınlarının erişim talebi hakkında

“Ölü kişilerin verilerine yakınlarının erişim talebi hakkında” Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 18...


İdari Ve Teknik Tedbirler ile Veri İhlal Bildirimi

Türkiye' de 11 tane Otele Sahip ABD Merkezli Zincir Otel Markasının misafir veritabanı ağına Temmuz...


Yüz Tanıma Sistemi İle Mesai Kontrolü Hukuka Aykırı Bulundu

Antalya 2. İdare Mahkemesi, bir hastanede personelin mesai takibinin yüz tanıma sistemi  ile y...


Uzaktan Eğitim Platformları Hakkında Kamuoyu Duyurusu

Uzaktan eğitim platformlarında, öğrencilerin ad ve soyadları gibi kişisel verileri ile ses ve görün...


Bitcoin (BTC) Suçluları Salgından Yararlanıp Hastane Sistemlerine Saldırıyorlar

Interpol yaptığı açıklamada, bazı bilgisayar korsanlarının hastane sistemlerine saldırdığı ve fidye...


Amacın Meşru Olması Ne Demektir?

Amacın meşru olması; veri sorumlusunun işlediği verilerin, yapmış olduğu iş veya sunmuş olduğu hizm...


Verbis Cezaları, Yaptırımları

KVKK hükümleri gereğince VERBİS    sistemine kayıt zorunludur. Kanun’un 18’inci m...


Kişisel Verileri Koruma Kurulunun Yeni Yayımlanan Karar Özetleri

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun Yeni Yayımlanan Karar Özetleri 1. “Bir şirket sahibinin, ça...


Verbis Kayıt Süreleri

Veri Sorumluları Kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihi Kayıt yükümlülüğü Son tarihi...


Türk Polis Teşkilatı’nın 175. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, şehit Polislerimizi saygıyla anıyoruz.

Emniyet Genel Müdürlüğü, ilk kez 10 Nisan 1845 tarihinde kurulan, günümüzde Türkiye'deki tüm i...


Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Nedir?

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), yürürlüğe girdikten sonra kişisel verileri işleyen gerçek ve...


KVKK MADDE-18 SUÇLAR VE KABAHATLER

Türk Ceza Kanununun 7. maddesine aykırı olarak yapılan veri depolama ve işlemeleri suç kabul edilir...


5 Nisan Avukatlar Günü

Her yıl 5 Nisan, Avukatlar Günü olarak kutlanıyor. 3 Ocak 1934 tarihinde İzmir'de T...


Interpol Hastanelere ve Sağlık Merkezlerine Korunmak İçin Önerileri

Interpol, hastanelere ve sağlık merkezlerine bu tür saldırılardan korunmak için şu önerilerde bulun...


Interpol: Siber suçlular Covid-19 ile mücadele eden hastaneleri para için hedef alıyor

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol), siber suçluların koronavirüsle mücadelede ön safhalarda ye...


Kanun Kapsamındaki Kısmi İstisna Halleri Nelerdir?

Kanunun amacına ve temel ilkelerine uygun ve orantılı olma şartı ile bazı hükümlerden muaf tutulan ...


Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Amacı Nedir?

Uluslararası belgeler, mukayeseli hukuk uygulamaları ve ülkemiz ihtiyaçları göz önüne alınmak suret...


6698 KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU

Uluslararası belgeler, mukayeseli hukuk uygulamaları ve ülkemiz ihtiyaçları göz önüne alınmak suret...


6698 KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU

Uluslararası belgeler, mukayeseli hukuk uygulamaları ve ülkemiz ihtiyaçları göz önüne alınmak hazır...


Kişisel Verilerin Korunması Kapsamındaki Başvurular Kime Yapılır?

Kanunun 13. maddesinde, ilgili kişinin Kanunun uygulanması ile ilgili taleplerine ilişkin veri soru...


Veri Sorumlusunun Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükleri Nelerdir?

Veri sorumlusu, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve verilere hukuka aykırı olarak...


Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Şekil Şartı Var mıdır?

Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi konusunda bir şekil şartı bulunmamaktadır. Tek taraflı...


Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel (Temel) İlkeler

Uluslararası belgelerde kabul görmüş ve pek çok ülke uygulamasına yansımış olan kişisel verilerin i...


Açık Rıza Nedir?

Açık rıza, belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan özgür irade açıklamasıdır. Açık rı...


Açık Rıza Geri Alınabilir mi?

Açık rıza geri alınabilir. Çünkü bu kişiye sıkı sıkıya bağlı bir haktır. Ayrıca kişisel veriler...


Veri Sorumlusu Kimdir?

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sistemin...


Kişisel Verilerin Korunması Ne Demektir?

Kişisel verilerin korunması, kişisel verilerin işlenmesinin disiplin altına alınması ile temel hak ...


Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Kişisel verilerinizi Kanun’da ifade edilen ilkeler çerçevesinde aşağıda belirtilen prensiplerimiz d...


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Ne Zaman Yürürlüğe Girmiştir?

Avrupa Birliğine uyum kapsamında hazırlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı 18 Ocak 201...


Kişisel Veri Nedir

Kişisel veri “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi”yi ifade e...


Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir?

Kişisel verilerin bir kısmı için farklı bir düzenleme mevcuttur. Öğrenilmesi halinde kişilerin mağd...


E-Posta Gönderirken BC-CC Farkına Dikkat..!

Bir şirket çalışanının gönderdiği e-postada alıcıların tamamını BC yerine CC ‘ye koyması sonucu alı...