Biz Kimiz


Sektörde iyi bilinen tüm marka ve model siber güvenlik ürünlerine hakim, avantaj ve dezavantajlarını bilen, uygulama tecrübesi çok, güvenilir insanlardan kurulu kadromuz bizi tercih edilebilir ekip kılmaktadır.

Ekibimiz, hukuk danışmanlarımızla kanunlar kapsamında sizinle aynı dili konuşur ve ihtiyacınız olan teknik, idari süreçlerinizin tamamlanmasını birlikte yürütürler.

Hukuk Danışmanları


KVKK  ve 5651 konularında çok sayıda uygulama tecrübesine sahip KVKK uzmanlarımız ve avukat kadromuz sayesinde hızlı ve etkili çözümler üretiyoruz.

Hukuki yaptırımların firmalara uygulanması esnasında ilgili personelin eğitimi ve konuya adaptasyonu verdiğimiz hizmetlerin en başında gelir. Başından sonuna sürece dahil edilirler ve keyifle katkıda bulunmaları sağlanır.

Hizmetlerimiz


Siber Güvenlik ve Teknik Danışmanlık

Her geçen gün gelişen teknoloji ve internet kullanımının artmasının tesiri ile siber saldırılara karşı sağlanan güvenlik tedbirlerinin giderek arttığını gözlemliyoruz. İlgili kanunlarca da tedbirlerin alınması gerekliliği doğduğundan; bugün artık her kurum veya kuruluşa bir siber güvenlik danışmanı mihmandarlığı şart olmuştur.

KVKK Uyum Danışmanlığı

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanuna uyum süreci (Bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır.)  verinin bir işletme, şirket ya da kuruma girdiği andan itibaren silinmesi ya da yok edilmesi anına kadar her sürecin kontrol edilmesini gerektirmektedir.

GDPR Uyum Danışmanlığı

General Data Protection Regulation (Bundan böyle “GDPR” olarak anılacaktır.) ile gerçek kişilere ait kişisel verilerin işlenmesi, korunması, aktarılması ve kişisel verilerin serbest dolaşımına ilişkin kurallar düzenlenmektedir.

5651 Uyum Danışmanlığı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun (Bundan böyle “5651 Sayılı Kanun” olarak anılacaktır.)

Verbis

Veri Sorumluları Sicili (VERBİS), veri sorumlularının kayıt olmak zorunda oldukları ve veri işleme faaliyetleri ile ilgili bilgileri beyan ettikleri bir kayıt sistemidir.

6698 Sayılı Kanun

Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.